Meer mensen in de bouw & infra

Een gezamenlijk initiatief cao-partijen

De bouw en infra staat voor grote opgaven en uitdagingen: bouwen van een enorm aantal nieuwe woningen, verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen en meewerken aan de energietransitie. En ondertussen houden we Nederland bereikbaar via fietspad, weg, water en spoor.  

De cao-partijen in de bouw – Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, WoningBouwersNL, Vereniging van Waterbouwers, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen – hebben de handen ineengeslagen en werken samen voor meer instroom en behoud van mensen voor onze sector.

Gezamenlijke inzet Cao-partijen

Met de campagne Jij gaat het maken laten cao-partijen jongeren zien dat ze in de bouw en infra kunnen werken aan hun eigen toekomst én aan die van Nederland. Tegelijkertijd werken cao-partijen samen om voor switchers de overstap naar een baan in de bouw en infra te verbeteren. Bijvoorbeeld met meer begeleiding voor switchers en door scholing beter te laten aansluiten bij de wensen van toekomstige werknemers. Daarnaast zetten de werkgevers- en werknemersorganisaties zich in om huidige werknemers voor de sector te behouden.